Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Quận Tân Bình: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng luật, đúng hẹn đạt 99,99%

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/10, Quận ủy Tân Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 9 khóa XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận; tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, tình hình phát triển kinh tế của quận trong 9 tháng đầu năm ổn định, các chỉ số kinh tế thực hiện trong 9 tháng đều tăng so với cùng kỳ năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ tăng 22,02% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,64% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 105% so với kế hoạch năm… Tập trung thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn quận; triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, quản lý tài sản Nhà nước, chú trọng tuyên truyền, vận động và gắn với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, nhất là dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết.

Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, trường học thuộc quận, UBND 15 phường tích cực thực hiện các nội dung, phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được tăng cường thực hiện; công tác xử lý các phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin 1022 được đẩy mạnh; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng luật, đúng hẹn đạt 99,99%, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên các lĩnh vực đạt 100%. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững, ổn định...

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản mới trên lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên, định hướng dư luận xã hội; tập trung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa về xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Hà đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận; tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022 trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận và trên các lĩnh vực kinh tế, nhà đất, quản lý đô thị, dự án, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đồng chí cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung tuyên truyền về các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn quận, đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái, chống phá Đảng và Nhà nước liên quan việc triển khai thực hiện các dự án. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; tập trung kiềm chế, kéo giảm số vụ pháp pháp hình sự, nâng tỉ lệ khám phá án; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và các vụ cháy xảy ra trên địa bàn quận…

Việt Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo