Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Quản lý chặt chẽ các biệt thự cũ

Căn biệt thự cũ ở Quận 3 được trùng tu, sửa chữa

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về công tác phân loại biệt thự trên địa bàn TP.

Theo đó, về công tác phân loại biệt thự trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (cơ quan Thường trực Hội đồng Phân loại biệt thự) trên cơ sở quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ (xây dựng trước năm 1975, có giá trị mỹ thuật kiến trúc, lịch sử, văn hóa) được ban hành tại Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND TP, Sở mời và đề nghị các thành viên Hội đồng Phân loại biệt thự tham dự đầy đủ các buổi họp để thực hiện đánh giá phân loại, đảm bảo tỷ lệ tham gia ý kiến tập trung cao, đảm bảo việc phân loại chính xác đối tượng cần bảo tồn và tham mưu trình UBND TP ban hành danh mục các biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2 để quản lý, bảo tồn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Về thực hiện giám sát, quản lý xây dựng, bảo tồn đối với các biệt thự cũ (thuộc nhóm 1 và nhóm 2) có giá trị về lịch sử, kiến trúc, văn hóa được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP, giao Sở Xây dựng phối hợp UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn chủ đầu tư tự ý phá dỡ, chia cắt biệt thự bảo tồn trái pháp luật. Trường hợp để xảy ra việc tự ý phá dỡ các công trình biệt thự bảo tồn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm.

Đồng thời, Sở Xây dựng tham mưu đề xuất việc quản lý, sửa chữa, bảo vệ các công trình biệt thự thuộc nhóm 1, nhóm 2; xây dựng cơ chế chính sách, quy định hỗ trợ của Nhà nước trong việc kiểm định, trùng tu, bảo dưỡng, sửa chữa đối với các biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định của Luật Nhà ở và các quy định pháp luật khác có liên quan. Theo đó, cần phải xây dựng quy định cụ thể về việc khai thác, sử dụng không gian, diện tích, công năng đối với các biệt thự nhóm 2 để có cơ sở quản lý, đồng thời hướng dẫn cụ thể rõ ràng để người dân, doanh nghiệp được biết và thực hiện theo đúng quy định, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước ngày 15/10/2022 để tổng hợp báo cáo trình UBND TP xem xét về kế hoạch thực Chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP (giai đoạn 2020 - 2025).

Về thực hiện Chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP (giai đoạn 2020 - 2025), giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu Phát triển khẩn trương rà soát, có báo cáo đề xuất cụ thể về kế hoạch thực hiện, tiến độ thực hiện các nhóm nội dung công việc của Chương trình hành động và các nội dung liên quan về tiêu chí, cơ chế chính sách, quản lý, bảo vệ các công trình bảo tồn theo chỉ đạo của UBND TP, báo cáo đề xuất trình UBND TP trước ngày 30/10/2022.

Về xử lý các căn biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP và các đơn vị có liên quan, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, rà soát, đánh giá toàn diện công tác bán nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, trong đó rà soát hệ thống danh mục chi tiết các căn biệt thự. Đánh giá căn nào cần phải giữ lại, căn nào đề xuất bán, đề xuất điều kiện, tiêu chí, phương thức tính giá bán, phân bổ diện tích sử dụng chung, diện tích sử dụng riêng đối với biệt thự có nhiều hộ sử dụng; để công khai quy trình giải quyết hồ sơ; báo cáo UBND TP trước ngày 20/10/2022.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo