Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022

Quận Gò Vấp tổ chức học tập, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND quận Gò Vấp

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 18/11, Quận ủy quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quy định số 22) và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm (Quy định số 37).

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy;…

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Lê Minh Tuấn đã triển khai những nội dung cơ bản của Quy định số 22 gồm 7 chương, 36 điều, trong đó bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh: Quy định số 22/QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thể hiện rõ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, giám sát. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Nội dung Quy định số 37 cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp Nguyễn Thị Thu Hoài đề nghị trên cơ sở những nội dung đã được tiếp thu, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy cần lựa chọn hình thức phổ biến phù hợp với điều kiện địa bàn, đặc thù cơ quan, đơn vị để tổ chức học tập, quán triệt các quy định của Đảng đến tận chi bộ cơ sở, đảng viên để giúp đảng viên nắm sâu, nắm chắc, nắm vững và đầy đủ những nội dung, những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung trong các quy định, từ đó nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng…

Minh Khanh 


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo