Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022

Quận Bình Thạnh tuyên dương 143 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bí thư Quận ủy Vũ Ngọc Tuất trao Giấy khen, hoa cho các tập thể điển hình

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 2/6, Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022.

Tham dự có các đồng chí: Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy; Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đinh Khắc Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận…

Trong năm qua, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy các cấp đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú như cổ động trực quan bằng băng rôn, pano, khẩu hiệu; tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, triển lãm ảnh, hội thi; tuyên truyền trên website quận, trang “Người Bình Thạnh”, Bản tin Gia Định… phù hợp với địa phương, đơn vị và từng đối tượng. Qua đó, nhiều địa phương, đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng của Bác.

Kết quả, sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận đã trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân và trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ để ngăn ngừa bệnh thành tích,  xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực...

Trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao ý thức, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống biểu hiện qua các việc làm cụ thể hằng ngày. Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc là những tập thể, cá nhân ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực công tác, học tập và lao động sản xuất. Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của quận ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các tập thể, cá nhân điển hình giao lưu tại hội nghị. Các tập thể, cá nhân điển hình giao lưu tại hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Bí thư Quận ủy Vũ Ngọc Tuất đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong sạch vững mạnh. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỳ sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

Đồng chí cũng đề nghị cần tập trung giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và các điển hình tiên tiến. Song song đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại từng địa phương, đơn vị…

Dịp này, có 11 tập thể, 132 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022 được quận Bình Thạnh tặng Giấy khen.

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo