Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Quận Bình Thạnh: Tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/7, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Thạnh phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức Hội nghị tọa đàm chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2021 – 2025”.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí: Thái Hoàng Nhạc – Phó phòng xây dựng gia đình nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao. Chủ trì hội nghị các đồng chí: Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Võ Hoàng Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Nguyễn Thị Loan, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận; Dương Tấn Khanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận…

Tại hội nghị tọa đàm, các đơn vị và đại biểu đã tham gia trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan như: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong triển khai Chương trình hành động số 07-CTr/ĐH nâng cao chất lượng gia đình văn hóa gắn xây dựng gia đình hạnh phúc. Các giải pháp nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Công tác phối hợp của các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tuyên truyền việc xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc trong Nhân dân. Giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở cơ sở. Vấn đề xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc. Vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong thực hiện các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận Bình Thạnh Nguyễn Văn Cảnh đã ghi nhận, đề cao vị trí, vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách người Việt Nam và việc gìn giữ, phát huy văn hóa gia đình cũng chính là gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, coi xây dựng gia đình, phát huy các giá trị văn hóa của gia đình là nhân tố không thể thiếu trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… Để thực hiện hiệu quả các nội dung, mục tiêu mà Chương trình hành động số 07 đã đề ra, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy các cơ sở Đảng và chính quyền quan tâm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa và công tác gia đình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chăm lo giáo dục văn hóa gia đình, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa. Cần tăng cường tuyên truyền và giới thiệu các kiến thức về pháp luật và xã hội để người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh nâng cao nhận thức trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, đơn vị, ngành và các thành viên gia đình về vị trí, vai trò của gia đình; tạo điều kiện cho mọi gia đình được tiếp cận kiến thức pháp luật, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật và phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền đối với công tác gia đình, đặc biệt là định hướng ý thức đối với các gia đình trẻ để bảo đảm tỷ lệ sinh, duy trì tỷ lệ dân số vàng, giảm thiểu áp lực an sinh xã hội, góp phần tạo ra sự phát triển tích cực và bền vững.

UBND quận quan tâm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đó chỉ đạo các phòng, ban quan tâm bộ tiêu chí “xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững”; triển khai công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; quan tâm quy hoạch xây dựng khu vui chơi, giải trí và tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho các gia đình; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình…

Phát Lợi


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo