Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Quận 9: Nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 26/4, Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận.

Năm 2018, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được Quận 9 được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên để phục vụ hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Toàn quận đã tổ chức được 25 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 1.000 người thuộc đối tượng 4 từ quận đến cơ sở; 4/4 trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề Đông Sài Gòn tổ chức giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo quy định. Một số trường ở các cấp học trong quận thực hiện liên kết giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận với 180 người tham gia.

Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục quốc phòng an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều đổi mới. Đây là một kênh thông tin quan trọng thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9, Nguyễn Ngọc Cường, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới hiện nay. Trong thời gian tới Quận 9 sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức quốc phòng an ninh trên phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác giao dục quốc phòng an ninh tại các cơ sở giáo dục và các địa phương.

Dịp này, Ủy ban nhân dân quận đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018 (ảnh).

Bùi Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo