Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Quận 9: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện không xả rác ra đường và kênh rạch

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 16/4, Quận ủy Quận 9 tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và Trưởng khối dân vận 13 phường với chuyên đề nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2018 và quý 1 năm 2019, công tác dân vận từ quận đến cơ sở được quan tâm, hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận; chủ động tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch về công tác dân vận; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác dân vận của các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở đã chủ động phối hợp tổ chức chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2019 - 2014, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận đã ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân quận vận động từng hộ dân, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận kết quả công tác dân vận mà Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và 13 phường đã đạt được. Đồng thời đồng chí yêu cầu Ban Dân vận Quận ủy tiếp tục lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội Hội Khuyến học quận nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động; nâng cao chất lượng hoạt động Khối dân vận cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 của quận đề ra.

Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo