Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Quận 8: Triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2020

Quang cảnh Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Quận ủy Quận 8 vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận trên địa bàn quận trong 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy,  Chủ tịch HĐND quận; Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung như: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; các nội dung chương trình trọng điểm, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Báo cáo đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị Quận 8 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 mang lại hiệu quả cao gắn với hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức chăm lo tốt cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn quận. Quận ủy đã lãnh đạo các Cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Thành Tuấn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tập trung triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020; đẩy mạnh giới thiệu giải quyết việc làm; nâng tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế mới. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép; phấn đấu từ nay đến cuối năm 2020 không còn công trình xây dựng không phép, sai phép chưa được xử lý. Phối hợp, kiến nghị các sở ngành TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công...

Thanh Danh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo