Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Quận 8: Tập trung giải quyết những vụ việc bức xúc của người dân tồn tại lâu năm

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/12, Quận ủy Quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và sơ kết thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021, đồng thời, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 8; Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 8.

Năm 2021, Quận ủy, cấp ủy cơ sở và Ủy ban kiểm tra từ quận đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở đi vào nề nếp hơn.

Thực hiện Quy định 1374, trong năm 2021, các ban Quận ủy, UBND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt tình hình báo cáo các thông tin phản ánh, vụ việc nổi cộm, bức xúc, báo Tổ công tác 1374 tham mưu, giúp Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy kịp thời chỉ đạo cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết vụ việc qua 4 nguồn thông tin; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xem xét, chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời phản hồi các thông tin, dư luận, báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, các ban Quận ủy, cấp ủy, chi bộ cơ sở cần tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác khiếu nại, tố cáo...; chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau các kỳ kiểm điểm; tập trung kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung thực hiện, tăng cường giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; tập trung giải quyết những vụ việc bức xúc của người dân tồn tại lâu năm…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cùng 05 tập thể và 02 cá nhân thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021.

Xuân Hồng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo