Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Quận 8 tăng cường lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong xây dựng và phát triển địa phương

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/6, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí.

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng quận quan tâm đầu tư nâng chất; với tiêu chí mỗi cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất 1 công trình “Dân vận khéo” cấp quận, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các công trình đã đăng ký, thể hiện sự “khéo” trong công tác vận động quần chúng nhân dân, thông qua việc lựa chọn những nội dung thực hiện còn khó khăn, hạn chế, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.

Trong khuôn khổ hội nghị, có 9 lượt ý kiến phát biểu, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: về trật tự an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; công tác an sinh xã hội; giữ gìn vệ sinh môi trường; công tác cải cách hành chính; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhằm đánh giá thực trạng về công tác triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, trao đổi các giải pháp, cách làm hiệu quả, nhất là các mô hình gắn với thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận cần tập trung đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn khó khăn, hạn chế của cơ quan, đơn vị , gắn với phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc địa phương và hệ thống chính trị trong thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị” theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, chính quyền quận, phường quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tăng cường lấy ý kiến trong cộng đồng dân cư; nhất là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nơi cư trú trong tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển địa phương.

Phạm Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo