Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

Quận 8: Ký kết liên tịch phối hợp tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, CLB truyền thống kháng chiến quận và Quận đoàn 8 thực hiện ký kết phối hợp

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, sáng 25/10, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8 phối hợp Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến quận và Quận đoàn 8 tổ chức lễ ký kết liên tịch chương trình phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025.

Tại buổi ký kết, thay mặt 3 đơn vị, đồng chí Ngô Quang Liêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo kết quả phối hợp đạt được về các hoạt động tuyên truyền giáo dục các em tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, qua đó không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua học tập, góp phần xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong thời gian qua.

Theo nội dung ký kết, 3 đơn vị quyết tâm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân Quận 8. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng, bất khuất của các thế hệ chiến sĩ cách mạng và Nhân dân đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thành phố nói chung và Quận 8 nói riêng.

Hùng Cường

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo