Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Quận 8: Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/9, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 9 tháng đầu năm 2022 và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quý III năm 2022.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trần Tú, Trưởng Phòng Địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm tra viên Phòng Tham mưu - Tổng hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Lê Hoàng Minh, Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Tổ phó Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Quận ủy; Trương Đình Sâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng, Ủy ban Kiểm tra quận và cơ sở đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời chỉ đạo các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết vụ việc; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xem xét, chấn chỉnh, khắc phục nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Tú ghi nhận những kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 9 tháng đầu năm 2022, kết quả công tác kiểm tra quý III năm 2022 mà Đảng bộ Quận 8 đã đạt được. Đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra quận và cơ sở, cấp ủy cơ sở đảng trong các tháng cuối năm 2022 cần nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; rà soát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Trần Tú cũng yêu cầu cần tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, trao đổi và phân tích thông tin chính xác, kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra. Quan tâm thực hiện việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của ủy ban kiểm tra. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; chủ động phối hợp nghiên cứu, xử lý hiệu quả các nguồn thông tin; theo dõi, đôn đốc cấp ủy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các thông tin phản ánh. Chỉ đạo việc bổ sung, kiện toàn nhân sự ủy ban kiểm tra cơ sở; quan tâm thực hiện công tác tổng kết thực tiễn về thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung phù hợp với nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Xuân Hồng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo