Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Quận 8 đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế hệ thống sông rạch

Các đại biểu đã tham gia bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

* Đồng chí Ngô Thành Tuấn tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 8

(Thanhuytphcm.vn) – Sau hơn 2 ngày làm việc, trưa 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí; bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban chấp hành khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Thanh Tùng và Đỗ Hữu Trí giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí. Trong đó, đồng chí Huỳnh Mỹ Ngọc giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII. Đảng bộ Quận 8 xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030, là: Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ chung trong giai đoạn 2020-2025 đó là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận gắn với tiến trình đô thị hoá địa bàn; phát huy truyền thống “trên bến dưới thuyền”, các loại hình hoạt động kinh tế, văn hoá, lợi thế hệ thống sông rạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển; gắn phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh, tiến bộ và an sinh xã hội, thân thiện với môi trường; huy động tốt mọi nguồn lực nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tập trung chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cải thiện môi trường sống, phát huy phong trào “Vì TP văn minh - sạch đẹp - an toàn”, quản lý chặt chẽ việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch; nâng cao ý thức của người dân tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước, chung tay xóa, giảm ngập, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Đại hội cũng đã xác định 23 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, đến năm 2025, tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm 80%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 20%; Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của TP; giải quyết việc làm từ 9.000 người/năm trở lên; Phấn đấu từ 93% - 95% gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; phấn đấu 92% - 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Ban chấp hành Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Bên cạnh đó, phấn đấu năm 2025, 100% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách sử dụng các bao bì thân thiện môi trường và 50% tiểu thương tại các chợ dân sinh không sử dụng túi nilông khó phân hủy trong việc gói, đựng sản phẩm cho khách hàng; Đảm bảo 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định.

Về cải cách hành chính, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ cải cách hành chính của quận và phường đạt trên 97%.

Riêng về công tác xây dựng Đảng, phần án đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đúng theo tiêu chuẩn và tỷ lệ quy định; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 99% trở lên. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 900 đảng viên trở lên - mỗi năm phấn đấu phát triển từ 200 đảng viên trở lên. Trong đó, tỷ lệ lực lượng dự bị động viên là 12% trở lên, dân quân tự vệ 27%, trong đó, dân quân bằng 24,5%trở lên và giáo viên đạt 40% trở lên. Bên cạnh đó, phấn đấu thành lập mới 5 chi bộ doanh nghiệp, kết nạp 85 đảng viên; thành lập 120 công đoàn cơ sở, kết nạp 2.500 đoàn viên; thành lập trên 15 chi Đoàn thanh niên; trên 25 chi Hội Liên hiệp Thanh niên.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng phát triển Quận 8 giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ quận cũng đề ra 6 chương trình. Theo đó, chương trình chỉnh trang tuyến Kênh Đôi, phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Xây dựng đô thị thông minh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn quận giai đoạn 2020 – 2025; Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại các chung cư trên địa bàn và chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2020 - 2025…

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Quận ủy Ngô Thành Tuấn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu đảng bộ quận lần thứ XII là quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo xây dựng chính quyền địa phương ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng phát triển, hoạt động đi vào đời sống thiết thực của các giới, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc địa phương, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Ngay sau Đại hội,  Bí thư Quận ủy Ngô Thành Tuấn yêu cầu mỗi tổ chức đảng và đảng viên trên cương vị công tác của mình tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi về kết quả Đại hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ quận.

“Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự nghiệp phát triển địa phương trong thời gian tới, với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; góp phần xây dựng Thành phố thông minh”.”- Bí thư Quận ủy Ngô Thành Tuấn bày tỏ.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo