Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Quận 8: Chủ động, rà soát giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của nhân dân

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Quận ủy

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 01/7, Quận ủy Quận 8 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU, Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2017 – 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU, Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2017 - 2022 cũng như báo cáo tham luận của một số đơn vị nhằm giới thiệu kinh nghiệm, cách làm hay và giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện các quyết định của Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Trí nhấn mạnh: Nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với việc phát huy dân chủ trong nhân dân, vai trò đại diện nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên. Việc thực hiện có hiệu quả các quyết định đã góp phần không nhỏ trong công tác chăm lo đời sống nhân dân của quận.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện các văn bản liên quan, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp” tại Quận 8 giai đoạn 2020 - 2030; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình Nhân dân và đại diện tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên, chủ động, rà soát giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của nhân dân thuộc thẩm quyền quận; các cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn kịp thời các hình thức tổ chức các hội nghị Nhân dân tại cơ sở; định kỳ, cấp ủy phải tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các quyết định, đảm bảo việc triển khai thực hiện được thường xuyên.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã biểu dương khen thưởng 42 tập thể, 22 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện các Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thức Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo