Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Quận 8: Các hội quần chúng từng bước nâng dần chất lượng và hiệu quả hoạt động

Lãnh đạo quận trao tặng giấy khen cho đại diện các tập thể được khen thưởng

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 7/11, Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng. Đến dự có đồng chí: Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, phường và vai trò, vị trí của các hội quần chúng ngày càng được nâng lên, công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý nhà nước của chính quyền đối với tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng được tăng cường; quận phân công các ban Quận ủy, các phòng chuyên môn thuộc quận phụ trách, theo dõi, kịp thời định hướng nội dung hoạt động hội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận.

Hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn trong những năm qua đạt được những kết quả tích cực, từng bước nâng dần chất lượng và hiệu quả hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thu hút nhiều hội viên và quần chúng nhân dân tham gia, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, tiêu biểu là việc vận động hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và Nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí đã đề nghị các hội quần chúng trên địa bàn quận tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “15 phút Vì Thành phố văn minh - sạch đẹp”, “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Các tổ chức hội quần chúng khắc phục khó khăn, từng bước hướng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động.

Đồng thời, chỉ đạo các ban Quận ủy, các cơ quan quản lý nhà nước được phân công tiếp tục theo dõi, quản lý, hướng dẫn, báo cáo tình hình hoạt động của các hội; tham dự các cuộc họp, hội nghị của các hội, chủ động định hướng nội dung hoạt động các hội quần chúng.

Dịp này, Quận khen thưởng 11 tập thể có thành tích tốt trong 05 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW.

Phan Thanh Diễm

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo