Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Quận 7: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Đồng chí Nguyễn Văn Diệu - Bí thư Quận ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/8, Quận ủy - UBND Quận7 đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Trong 10 năm qua, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cùng các phòng, ban, đơn vị, UBND 10 phường và nhân dân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từng bước được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận cơ bản ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội và góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Gia Vượng – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 nhấn mạnh: xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc là yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội trong quận phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đóng góp tích cực vai trò của cơ quan, đơn vị, địa phương vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đáp ứng với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Quận ủy - UBND Quận đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Quang Hiếu

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo