Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Quận 7 tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phó Bí thư Quận ủy Hà Sơn thông tin một số nội dung quan trọng tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 1/8, Quận ủy Quận 7 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Sơn, Phó Bí thư Quận ủy; các đồng chí Thường vụ Quận ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND 10 phường và báo cáo viên cấp quận.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Tiểu Phụng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã thông tin tới các đại biểu một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII...

Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Phó Bí thư Quận ủy Hà Sơn thông tin nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Gia Bảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo