Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Quận 7: Ký kết các nội dung phối hợp giai đoạn 2022 - 2026

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo phát biểu chỉ đạo tại buổi ký kết.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 8/9, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Quận 7 tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP, dự và chỉ đạo buổi ký kết.

Theo nội dung ký kết, Ban Tuyên giáo và Ban CHQS Quận 7 sẽ phối hợp định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tuyên truyền, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đề xuất việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các chương trình, dự án; bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP cùng lãnh đạo Quận ủy chụp hình lưu niệm cùng các đơn vị. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TP cùng lãnh đạo Quận ủy chụp hình lưu niệm cùng các đơn vị.

Với Ban Dân vận Quận ủy và Ban CHQS Quận 7, hai đơn vị sẽ phối hợp tham mưu Quận ủy, UBND Quận 7 những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phối hợp cùng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo - Kết nối biên cương”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không”, “Đơn vị dân vận tốt” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “giảm nghèo bền vững”, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào gặp khó khăn, cùng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án lực lượng chính trị nòng cốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo nhấn mạnh, việc phối hợp giữa các ban đảng Quận ủy với Ban CHQS Quận 7 nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, qua đó, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình, góp phần xây dựng và phát triển Quận 7 nói riêng, TP nói chung; thực hiện tốt công tác sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung các nội dung phối hợp phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra tại địa phương.

Lê Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo