Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Quận 7: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho công chức, viên chức

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 11/6, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) Quận 7 đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 200 học viên là các đồng chí công chức, viên chức, cán bộ quản lý trong các cơ quan, tổ chức thuộc quận, phường (cán bộ đối tượng 4), khóa I năm 2019 (ảnh).

Trong thời gian 4 ngày (từ 11/6 - 14/6), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh thông qua 7 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng  sản Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Quang Hiếu


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo