Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022

Quận 6: Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận năm 2022

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 Nguyễn Quốc Dương phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 phối hợp Trung tâm Chính trị Quận 6 tổ chức khai giảng lớp tập huấn Cán bộ Mặt trận năm 2022. Đến dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6; Nguyễn Thị Liên Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 6.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Quốc Dương nhấn mạnh, lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, đáp ứng yêu cầu về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương. Đồng chí hy vọng với những kiến thức được trang bị lần này sẽ là hành trang cho cán bộ Mặt trận thực hiện tốt công tác của mình.

Sau lễ khai giảng, học viên đã nghe báo cáo viên Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy Phường 12, Giảng viên Trung tâm Chính trị Quận 6 báo cáo chuyên đề Hội nhập quốc tế.

Lớp tập huấn Cán bộ Mặt trận năm 2022 được diễn ra vào các ngày 23-24/6 và 9/7/2022 tại Trung tâm Chính trị Quận 6. Lớp thu hút 115 học viên là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường, Trưởng – phó Ban Thanh tra nhân dân 14 phường, Trưởng – Phó Ban Công tác Mặt trận 74 Khu phố tham gia.

Nội dung lớp tập huấn bao gồm 3 chuyên đề: Hội nhập quốc tế; Triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM”; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ Mặt trận cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những kỹ năng nghiệp vụ của công tác Mặt trận. Trên cơ sở nắm chắc những nghiệp vụ cơ bản và công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, biết tổ chức các hoạt động của Mặt trận hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Hứa Phương Tuấn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo