Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Quận 6: Tập huấn Quy định số 22-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Quang cảnh buổi tập huấn

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 14/1, Quận ủy Quận 6 tổ chức tập huấn Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho 150 đồng chí là thành viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Đảng ủy cơ sở và cấp ủy Chi bộ cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã trao đổi những nội dung chính, những điểm mới, điều chỉnh, bổ sung của Quy định số 22-QĐ/TWvà Quy định số 37-QĐ/TW.

Theo đó, Quy định 22 gồm 7  chương, 36 điều, đã cụ thể hoá các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quy định 22 xác định rõ nguyên tắc trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; bổ sung, điều chỉnh những điểm mới về khái niệm kiểm tra, giám sát; về quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, giám sát; về công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng; về công tác kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra các cấp; về thi hành kỷ luật đảng; về giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; về khiếu nại kỷ luật đảng.

Quy định số 37-QĐ/TW bổ sung, điều chỉnh những điều đảng viên không được làm. Trong đó, một số điểm mới đáng chú ý như: Điều 3 quy định đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi;” “tư duy nhiệm kỳ”, “đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”. Theo Điều 9, đảng viên không được: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. Điều 11 đảng viên không được “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. Tại Điều 13, đảng viên không được: “Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”...

Hội nghị đã giúp cấp ủy các cơ sở đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên của Quận 6 nhận thức sâu sắc, nắm vững các nội dung của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; trong đó có những nội dung được bổ sung, điều chỉnh tại Quy định số 22-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW. Từ đó, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đúng quy trình, quy định.

Minh Châm

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo