Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022

Quận 6: Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Hội nghị Sơ kết 3 năm Tổng kết Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 2/12, UBND Quận 6 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 3 năm thực hiện Đề án, Quận 6 có 90% học sinh, sinh viên và người học tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng; 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng; 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp.

Hệ thống thư viện cộng đồng không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nhu cầu đọc của người dân. Từ năm 2017 đến nay, Thư viện Quận 6 đã bổ sung 4.745 đầu sách truyền thống, 1.428 bản sách điện tử và 35 đầu báo, tạp chí; cấp được 12.000 thẻ bạn đọc miễn phí, phục vụ 215.400 lượt bạn đọc với 374.900 lượt sách, báo luân chuyển; 498.182 lượt bạn đọc truy cập website cũng như thư viện điện tử của Thư viện Quận 6. Bên cạnh việc phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện làm tốt công tác luân chuyển phục vụ tại các tủ sách cơ sở ở 14 phường, cà phê sách, góp phần tăng vòng quay của sách, phục vụ lưu động ở các trường học, công viên…

Các tập thể nhận giấy khen về thành tích phát triển văn hóa đọc trên địa bàn Quận 6. Các tập thể nhận giấy khen về thành tích phát triển văn hóa đọc trên địa bàn Quận 6.

Hội nghị đã giới thiệu những mô hình mới, sáng tạo như mô hình giao sách tận nhà của Phường 5, cà phê sách và phòng đọc sách khu chung cư của Phường 12, thư viện thân thiện và mô hình cùng trang sách bước đến tương lai của Trường THPT Nguyễn Tất Thành…

Hiện nay, hệ thống thư viện công cộng và thư viện trường học của Quận đã và đang được kiện toàn và phát triển từ quận đến cơ sở. Thư viện bắt đầu hoạt động nền nếp đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Tuy nhiên, trụ sở, trang thiết bị của thư viện Quận chưa đồng bộ.

Thời gian tới, để phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng cần sự chung tay của toàn xã hội để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc cho bạn đọc. Cần đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút các nguồn lực tham gia phát triển văn hóa đọc. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện.

Dịp này, UBND Quận 6 đã khen thưởng 13 đơn vị có những mô hình hay, sang tạo trong việc phát triển văn hóa đọc.

Trần Hồng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo