Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Quận 6: Phấn đấu trong năm 2020, hoàn thành chỉ tiêu quận không còn hộ nghèo

Phó Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thị Thanh Thảo tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 2/1, Quận 6 tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Diệp Hồng Di, Phó Chủ tịch HĐND Quận 6; Lê Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND Quận 6.

Kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của TP trong năm 2019, Quận 6 đã kéo giảm các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: chỉ số đo thiếu hụt về trình độ giáo dục người lớn kéo giảm 95/141 hộ, tỷ lệ 67,38%; chỉ số đo tình trạng đi học của trẻ em kéo giảm 1/1, tỷ lệ 100%, không còn thiếu hụt; chỉ số đo thiếu hụt về trình độ nghề kéo giảm 309/474 hộ, tỷ lệ 65,19%; chỉ số đo thiếu hụt về bảo hiểm y tế 71/71 hộ, tỷ lệ 100%, không còn thiếu hụt; chỉ số đo Bảo hiểm xã hội, kéo giảm 754/1.290 hộ, tỷ lệ 64,81%; chỉ số đo thiếu hụt về việc làm kéo giảm 4/7 hộ, tỷ lệ 57,14%; chỉ số đo thiếu hụt về nhà ở kéo giảm 252/457 hộ, tỷ lệ 55,14%; chỉ số đo về tiếp cận dịch vụ, y tế, nước sinh hoạt, sử dụng viễn thông và tài sản tiếp cận thông tin không còn thiếu hụt.

Qua kiểm tra hiệu quả giảm nghèo, Quận 6 đã thực hiện kéo giảm 178/117 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 152,14% so với chỉ tiêu, còn lại 53 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,08%/tổng hộ dân); kéo giảm 971/750 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 129,47% so với chỉ tiêu, còn lại 849 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,31%/tổng hộ dân). Hiện nay, toàn Quận 6 có 8 phường không còn hộ nghèo (phường 2, 5, 6,7, 9, 10, 11, 13), 1 phường không còn hộ cận nghèo (Phường 9).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thị Thanh Thảo đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị từ quận đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu rộng trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân, nhất là các hộ trong chương trình nhận thức đầy đủ và đúng đắn về mục tiêu giảm nghèo; phân công đảng viên, cán bộ đoàn thể của địa phương trực tiếp theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt hiệu quả cao; tăng cường xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động giảm nghèo, đảm bảo công khai, dân chủ, không chạy theo thành tích, khuyến khích sự tham gia của người dân trong công tác giám sát tại địa phương. Phấn đấu trong năm 2020, hoàn thành chỉ tiêu quận không còn hộ nghèo, giảm 1,09% tỷ lệ hộ cận nghèo; duy trì, giữ vững Phường 9 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo và có thêm 1 Phường (Phường 2) không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo TP giai đoạn 2019 - 2020.

Dịp này, UBND Quận 6 tặng giấy khen cho 69 tập thể và 54 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019.

Chấn Dũng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo