Thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Quận 6: Nâng cao công tác cải cách hành chính, nâng cao tình thần phục vụ nhân dân

Người dân dễ dàng trao tác các bước trên máy ATM nhận trả hồ sơ tự động.

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện chủ đề năm 2021: “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải tạo môi trường đầu tư”, gắn với việc tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực. Quận ủy, UBND Quận 6 luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quận đã quan tâm đặc biệt và tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức thực hiện các mô hình sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác CCHC nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC mà quận đã cam kết với Thành ủy, UBND thành phố. Trong đó, thực hiện hiệu quả Đề án triển khai Đô thị thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tại Quận; tăng tỷ lệ thủ tục hành chính qua mạng với 28 thủ tục mức độ 3 và 02 thủ tục mức độ 4, số lượng hồ sơ tiếp nhận qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 3.114 hồ sơ, đạt tỷ lệ 63.94%. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ đúng hẹn đạt 100%, tỷ lệ hài lòng của người dân trong đánh giá thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, đạt 98,11%.

Trong năm, Quận đã tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính trên địa bàn; hướng dẫn việc triển khai nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường theo hướng hiện đại; tổ chức thực hiện tuần lễ “Không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 6 với 9 thủ tục hành chính được áp dụng. Ban hành văn bản hướng dẫn danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phương án xử lý tình huống khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến dịch Covid-19 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bên cạnh đó, xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin là trọng tâm của cải cách hành chính, là cơ sở để xây dựng chính quyền điện tử tại Quận. Vì vậy, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được Quận 6 đẩy mạnh và ngày càng hoàn thiện hơn; hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, nâng cấp; hệ thống mạng truyền dẫn hiện đã kết nối và lắp đặt thiết bị đầu cuối cho tất cả các cơ quan nhà nước trong quận bằng đường truyền cáp quang. 100% các phòng, ban và 14 phường đã thực hiện xong việc chuyển đổi và đưa phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào hoạt động. Hệ thống một cửa điện tử đã được triển khai đồng bộ tại quận và 14 phường, góp phần phát huy hiệu quả trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận.

Đặc biệt, một số giải pháp cải tiến có ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng điện tử đã đem lại hiệu quả trực tiếp, tác động tích cực đến hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả. Nổi bật, Quận 6 đã tổ chức công bố vận hành chính thức “Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận 6. Đây là một mô hình sáng kiến mới, mang tính đột phá trong công tác cải cách hành chính của UBND Quận 6, đóng góp vào mục tiêu chung của Quận về triển khai Đô thị thông minh tại Quận 6 giai đoạn 2020 – 2025. Mô hình đã đạt hiệu quả tích cực trong tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính, không hạn chế về thời gian, không gian, số hồ sơ được xử lý qua hệ thống đạt 55, 52% trên tổng số hồ sơ các thủ tục hành chính đang áp dụng tại máy. Đồng thời, mô hình được lọt vào vòng chung kết của Giải thưởng sáng tạo lần 2 năm 2021 – Lĩnh vực quản lý nhà nước do Thành phố tổ chức.

Ngoài ra, công tác cải cách tổ chức bộ máy được quan tâm, chú trọng hơn; kịp thời rà soát vị trí, nhiệm vụ, chức năng các cơ quan để phục vụ cho việc sáp nhập các cơ quan, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc thay đổi chức năng. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đặc biệt; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được nâng dần từ chất lượng đến số lượng và kết quả hoàn thành chỉ tiêu cuối khóa học của từng cá nhân.

Với những nỗ lực trong thời gian qua, quận đã góp phần tích cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính và trao trả hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, tạo sự thuận lợi cho người dân trong thực hiện các hồ sơ pháp lý; đáp ứng yêu cầu và tạo sự hài lòng trong nhân dân về tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, chỉ đạo của chính quyền địa phương về mặt quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận nhà theo hướng văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Đinh Toản


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo