Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Quận 6: Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở Trường Mầm non Rạng Đông 1

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trường Mầm non Rạng Đông 1.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 5/5, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Quận 6 tổ chức Đoàn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Trường Mầm non Rạng Đông 1 do đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận 6 làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trường Mầm non Rạng Đông 1. Theo đó, trong năm học 2021 - 2022 cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung và phương pháp thực hiện Quy chế dân chủ trong từng hoạt động của đơn vị. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng và học kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Cuối năm học, Trường Mầm non Rạng Đông 1 tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của nhà trường.

Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành và quản lý các mặt công tác của trường học. Thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề như, kế hoạch trường, lớp, giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm. Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Quận 6 Lê Thanh Bình thống nhất với bản cáo cáo và ghi nhận kết quả công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường trong việc triển khai tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí, nhấn mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường; tạo động lực để tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Đinh Toản


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo