Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Quận 6: Đồng bào các dân tộc phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau

Các đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 18/7, UBND Quận 6 tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số quận lần thứ II – năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đến dự có Phó Trưởng ban Dân tộc TP Tăng Cẩm Vinh; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Lê Thị Hờ Rin và 140 đại biểu dân tộc tiêu biểu đại diện cho hơn 250.000 đồng bào của 17 dân tộc thiểu số tại quận về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, UBND Quận 6 đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc đặc thù, thường xuyên chú trọng đến việc thực hiện chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn như: mô hình: “chăm lo người nghèo, tàn tật, người già neo đơn”; vận động nuôi heo đất khuyến học, hỗ trợ học phí, chương trình “Giúp bạn đến trường” , “Thắp sáng ước mơ”…; thường xuyên hỗ trợ vốn, hỗ trợ tín dụng lãi suất thấp, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho con em được học hành, cải thiện về nhà ở, từng bước nâng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, qua đó, hoàn thành trước thời hạn một năm so với Nghị quyết của quận, được công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2016 - 2020 trước thời hạn 3 năm.

Bên cạnh đó, quận đã quan tâm xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, duy trì việc học tập văn hóa, tiếng nói chữ viết, sinh hoạt văn hóa theo phong tục truyền thống, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian, sân chơi dân gian, ẩm thực truyền thống, giới thiệu nét đặc trưng tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc, tạo điều kiện và hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số về sản xuất ngành nghề truyền thống; thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Sao sáng” của đồng bào Chăm. Đồng thời, duy trì và phát huy tốt việc phục dựng lễ hội truyền thống, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong cộng đồng, qua đó góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên toàn quận.

Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quận, phường đã không ngừng nâng cao nhận thức, thường xuyên củng cố tổ chức quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số, quan tâm xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tổ chức nhiều hoạt động tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số cùng tham gia, qua đó, cộng đồng các dân tộc thiểu số ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với các dân tộc thiểu số; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Trưởng ban Dân tộc TP Tăng Cẩm Vinh đề nghị Quận 6 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm và chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới; quan tâm tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị nơi có đông đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm làm tốt hơn công tác tạo nguồn bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực, tâm huyết vào cấp ủy, chính quyền và trong hệ thống chính trị.

Phó Trưởng ban Dân tộc TP Tăng Cẩm Vinh đề nghị tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư, phát triển, giúp đỡ đồng bào dân tộc giảm nghèo bền vững. Đồng bào các dân tộc phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và ra sức thi đua thoát nghèo và làm giàu chính đáng, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của từng dân tộc, nhất là phát huy các giá trị lễ hội truyền thống, chống mê tín, các hủ tục lạc hậu, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 17 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Ban Dân tộc TP trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 12 cá nhân là người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động công tác dân tộc.

Lam Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo