Thứ Ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022

Quận 6: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Các đơn vị tiến hành ký kết Kế hoạch liên tịch thực hiện Chương trình phối hợp

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 20/5, Ủy ban MTTQ Quận 6 và Công an Quận 6 phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban Quý I/2022 về thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự “quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (gọi tắt là “mô hình 5+1”); ký kết thực hiện Chương trình phố hợp 478 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2021 - 2023 và năm 2022”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 đã ghi nhận những nỗ lực của các thành viên Tổ thực hiện mô hình “5+1” từ quận đến cơ sở, đồng thời, đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nhất là quan tâm giúp đỡ nhiều thanh niên tiến bộ hơn nữa, cũng như đề nghị quan tâm tập trung thực hiện Kế hoạch liên tịch thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2023 và năm 2022.

Năm 2021, mô hình “5+1” đã đưa thêm 55 đối tượng vào diện để quản lý trong mô hình, nâng tổng số đối tượng vào diện để quản lý trong mô hình là 326 đối tượng, kết quả đã có 59 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi diện. Trong năm 2022, tổng số đối tượng quản lý là 263 đối tượng, được chia cho 6 đoàn thể phụ trách và thực hiện chỉ tiêu mỗi thành viên tham gia mô hình của 14 phường đăng ký giáo dục, giúp đỡ tiến bộ ít nhất 2 đối tượng tiến bộ.

Hội nghị cũng đánh giá công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện mô hình tự quản về an ninh trật tự “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (gọi tắt là “Mô hình 5+1”) cũng như Chương trình 478; đồng thời, đúc kết những giải pháp phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động những người lầm lỗi sửa chữa để tiến bộ, tự giác từ bỏ những hành vi sai phạm, tích cực khắc phục lầm lỗi để trở thành công dân tốt hòa nhập vào cộng đồng, tự giác tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Hứa Phương Tuấn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo