Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Quận 5: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản của Đảng về công tác dân vận trong tình hình hiện nay

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 11/5, Quận ủy Quận 5 tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng về công tác Dân vận trong tình hình hiện nay cho gần 200 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Phó trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Phó Chánh văn phòng Quận ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5, trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, 14 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác Dân vận như: những giá trị cốt lõi trong tác phẩm “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949, với bút danh X.Y.Z. Hơn 70 năm trôi qua, tác phẩm “Dân vận” của Người vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác dân vận của Đảng hiện nay; 6 nhiệm vụ của công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, công tác dân vận phải tiếp tục được xem là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không chỉ của các lực lượng chuyên trách; đồng thời, phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu, với quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác vận động, chăm lo và phục vụ, không chỉ liên quan đến phòng chống dịch.

Quang cảnh buổi hội nghị Quang cảnh buổi hội nghị

Quá trình đó, đòi hỏi sự trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tự giác, xông pha của đảng viên, người đứng đầu, của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách trên tinh thần bảo đảm tính nguyên tắc của tổ chức… Đồng thời, công tác dân vận phải góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân tại cơ sở.

Ngoài ra, các cán bộ dự hội nghị tự nghiên cứu thêm nhiều nội dung khác như: Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 6/7/2021 của Thành ủy; Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 của Thành ủy về nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20 tháng 8 năm 2021…

Mai Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo