Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Quận 5 tập trung phát triển thương mại – dịch vụ chất lượng cao

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/7, Đảng bộ Quận 5 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, trách nhiệm vì Quận 5 phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Đến dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phạm Đức Hải và 261 đại biểu đại diện cho 6.339 đảng viên thuộc 44 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quận 5.

Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển khá toàn diện

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Quận 5 Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quận 5 đã phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tiếp tục thúc đẩy sự phát triển Quận 5. Kết quả, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển khá toàn diện, đúng định hướng, an ninh và quốc phòng đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Cụ thể, kinh tế của quận với hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú… Hàng năm, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng hình quân đạt 11,12%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng 4,07%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận bình quân tăng hàng năm đều đạt so với dự toán, tổng thư của các nhiệm kỳ đạt 10.200 tỷ đồng, đạt 109,08% so với tổng dự toán được giao.

Về giáo dục và đào tạo, quận đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn. Hoạt động văn hóa được phát triển sâu rộng với nhiều loại hình phong phú đa dạng, mang tính văn hóa truyền thống đặc trưng, hướng vào việc phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, quận bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Năm 2018, quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn của TP giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 2 năm so với chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2020, quận đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 không còn hộ cận nghèo, thu nhập hộ dân trên 36 triệu đồng/người/năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham dự Đại hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để đạt được những kết quả quan trọng nêu trên, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đã phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy chủ động, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đầu tư củng cố và phát triển các phố chuyên doanh hiện hữu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quận 5 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, kinh tế của quận chuyển dịch đúng định hướng, thương mại - dịch vụ phát triển với nhiều loại hình kinh doanh đa dạng, phong phú theo hướng văn minh, hiện đại, hình thành và phát triển nhiều trung tâm thương mại, các phố chuyên doanh sôi động và các chợ truyền thống ổn định…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng nêu những hạn chế như tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của quận; doanh thu thương mại - dịch vụ và giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chưa cao, chưa có nhiều giải pháp đột phá để đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh tế của quận; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án đầu tư của tư nhân trên địa bàn còn chậm; ít dự án đầu tư các công trình phúc lợi xã hội và quản lý nhà nước có quy mô, giá trị đầu tư công lớn theo hướng hiện đại, mỹ quan, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường có lúc, có nơi còn vi phạm khá phổ biến, nhất là những nơi tập trung đông người như bệnh viện, chợ, trường học an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp;…

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội.

Trước những hạn chế nêu trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị Đại hội cần nghiêm túc đánh giá, phân tích làm rõ những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, làm cơ sở để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của quận trong những năm tới, phát triển bền vững trên tất cả lĩnh vực.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu Đảng bộ Quận 5 cần tiếp tục tập trung giải pháp để duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế; tập trung phát triển thương mại – dịch vụ chất lượng cao; đầu tư củng cố và phát triển các phố chuyên doanh hiện hữu, phát triển siêu thị, trung tâm thương mại, hiện đại hóa và nâng cấp, mở rộng hệ thống bán lẻ cả về quy mô và chất lượng; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng du lịch; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hiện được mục tiêu phát triển quận gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vũng, gắn với Chương trình huy động các nguồn lực để quy hoạch, phát triển đô thị. “Trong quá trình nâng cấp, chỉnh trang đô thị, Quận cần chú trọng giữ gìn các giá trị kiến trúc cổ và cảnh quan đô thị; có giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn đô thị về diện tích đất giao thông, đất ở, mật độ cây xanh, đất đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, công trình dân sinh để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quận 5 ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, sạch đẹp, an toàn, tiếp tục duy trì là trung tâm thương mại - dịch vụ của TP”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị Quận 5 cần có biện pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng công tác phát triển Đảng ở cơ sở, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong công nhân, đoàn viên, hội viên, trí thức, quần chúng tiêu biểu, đồng bào Hoa ở địa bàn dân cư để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ người Hoa từ quận đến cơ sở.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đến ngày 24/7/2020.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo