Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Quận 5: Khen thưởng 59 tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Phó Chủ tịch UBND quận Trương Canh Ba trao giấy khen cho các tập thể.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/9, UBND Quận 5 tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (giai đoạn 2009 - 2019). Đến dự có Trung tá Lê Ngọc Long, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Tư lệnh TPHCM;  Phó Chủ tịch UNND Quận 5 Trương Canh Ba...

Trong 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở của Quận 5 đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị khoá X về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Cụ thể, đã phát huy tốt vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, và các ban ngành đoàn thể quận trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Tiêu biểu là công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức cho chức việc các tôn giáo, đồng bào người hoa về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc, tôn giáo, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 5 Trương Canh Ba yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các phường cần tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là những quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh. Cùng với đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vai trò của Quân sự, Công an và các ngành đoàn thể quận, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc đảm bảo chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng được tăng cường, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tại hội nghị, UBND quận đã tặng giấy khen cho 30 tập thể và 29 cá nhân, đã có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Hùng Lĩnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo