Thứ Năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022

Quận 5: 561 công trình, mô hình học tập và làm theo Bác

Các gương điển hình được tuyên dương tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn)- Chiều 8/11, Liên đoàn Lao động Quận 5 tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt”.

5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Liên đoàn Lao động Quận 5 triển khai thực hiện nghiêm túc, với nhiều giải pháp, cách làm phong phú, đa dạng, thiết thực tùy theo điều kiện và đặc thù của tổ chức Công đoàn quận.  Kết quả, trong 5 năm qua đã có 561 công trình, mô hình của các tập thể và nhiều cá nhân cán bộ, công đoàn, CNVC-LĐ học tập và làm theo Bác.

Từ các công trình, mô hình này đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn và tu dưỡng đạo đức, lối sống, nhất là phát huy tinh thần của tổ chức Công đoàn “Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm”; đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân có nhiều cách làm hay như Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Quận 5 là đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cũng là đơn vị có nhiều công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiết kiệm chi phí và hạn chế ô nhiễm môi trường; Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Bàu Sen gương mẫu trong việc dạy và học, có nhiều mô hình giảng dạy trực quan sinh động, thu hút học sinh…

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động quận đã tuyên dương 263 tập thể, 332 cá nhân điển hình trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương 316 gương cá nhân “Người tốt – Việc tốt .

Bên cạnh việc tổ chức tuyên dương Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm, Liên đoàn Lao động Quận 5 tổ chức chương trình “Gương sáng đảng viên” nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và CNVC-LĐ; nâng cao nhận thức về Đảng, về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua đã, tuyên dương 329 cá nhân đồng thời nhân rộng các gương tiêu biểu đến các CĐCS – NĐ trực thuộc trên địa bàn Quận.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo