Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Quận 4 tập huấn chuyên đề “Công tác văn hóa, văn nghệ cơ sở” năm 2022

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 1/7, Ban Tuyên giáo Quận ủy – Trung tâm Văn hóa Quận 4 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Công tác văn hóa, văn nghệ cơ sở” năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin một số chuyên đề về lĩnh vực liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ cơ sở như: quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; thông tin về tình hình văn hóa, văn nghệ trong thời gian gần đây; những vấn đề đặt ra và nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong thời gian tới.

Đồng chí Lâm Hữu Đức cũng đã trình bày một số nội dung về tiếp tục đẩy mạnh hoạt động văn học nghệ thuật góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; công tác đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của văn hóa độc hại và phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn; một số nội dung về công tác văn hóa cơ sở và định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ thời gian tới.

Hội nghị nhằm giúp cho báo cáo viên quận, cán bộ chủ chốt, cán bộ Tuyên giáo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận và phường nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, nội dung trọng tâm của công tác văn hóa – văn nghệ ở cơ sở để từ đó tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Quận 4; gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyên Tam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo