Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Quận 3: Xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thành Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/4, Quận ủy Quận 3 đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Vũ Tố Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quận 3 đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Các công trình “làm theo lời Bác” với những việc làm cụ thể tại cơ sở, tập trung về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó chú trọng chăm lo thiết thực cho đời sống nhân dân… đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình. Đáng chú ý là các điển hình về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng đồng chí lãnh đạo đã gương mẫu và tận tụy hơn trong công việc và triển khai nhiệm vụ cho cơ sở đã tạo được sự thân thiện, gần dân với tác phong quần chúng.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu về thuận lợi, khó khăn; kinh nghiệm; giải pháp hay; việc nhân rộng các điển hình, những mô hình hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3 Nguyễn Thành Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị Quận 3 cần nghiên cứu, xây dựng và quán triệt nội dung sinh hoạt chủ đề năm 2022 trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc thêm chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, bổ sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần chọn những nội dung phù hợp để thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Quận 3. Đồng chí cũng lưu ý cần nhận thức rõ việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là sự phát triển với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn so với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước đây. 

Tin: Công Khanh – Ảnh: Hồng Ngọc

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo