Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Quận 3: Phát huy vai trò của người dân trong tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở khu dân cư

Trao giải Hội thi trang trí cổng chào tại các khu phố

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 3 tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” Quận 3; Lương Thị Hồng Gấm, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó ban Thường trực BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” Quận.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 của Quận 3 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa được phát động rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chất lượng của phong trào đã được nâng lên. Tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện đúng quy định. Công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc, ngày gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình được tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã lan tỏa trong cộng đồng đã góp phần chung tay kiểm soát dịch bệnh và bước vào giai đoạn bình thường mới.

Kết quả, năm 2021, toàn Quận có 33.229/37.324 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 91.56%; 63/63 khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa, tỷ lệ 92, 06%; 11/12 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tỷ lệ 92,85%; 90 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 367 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 9 chung cư đạt chuẩn chung cư; 22 đơn vị, cơ sở dịch vụ đạt chuẩn Điểm sáng văn hóa.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 3 đề ra 14 chương trình công tác, bao gồm một số nội dung trong tâm: Thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày của Ban Thường vụ Thành ủy; tuyên truyền, triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với việc xây dựng Gia đình văn hóa, Đề án phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030 trên địa bàn Thành phố; Tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc, Ngày hội Gia đình hạnh phúc. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021 – 2025. Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Một số mục tiêu phấn đấu cụ thể như 95% gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa; 98% khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa; 80,5% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% cơ quan, đơn vị và 92% doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” Quận 3, ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Quận trong năm qua. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào, đồng chí đề nghị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong tổ chức, quản lý, tuyên truyền các hoạt động của phong trào. Phát huy vai trò của người dân trong việc tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở khu dân cư, đẩy mạnh vận động người dân thực hiện không xả rác ra đường phố, kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước và phối hợp triển khai hiệu quả “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” gắn liền với gia đình hạnh phúc.

Dịp này, nhằm tổng kết các hoạt động, hội thi chào mừng kỷ niệm 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. UBND Quận 3 khen thưởng cho các đơn vị đạt giải: Hội thi trang trí cổng chào tại các khu phố; Hội thi trang trí xe hoa tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; Hội thi “Thiết kế infographic chủ đề: Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình” năm 2022.

Công Danh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo