Thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quận 3: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

Khen thưởng các cá nhân có thành tích thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/2, Quận ủy Quận 3 tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong thực hiện QCDCCS năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS Quận 3 chủ trì hội nghị.

Năm 2019, hệ thống chính trị Quận và cơ sở đã tập trung thực hiện hiệu quả QCDCCS và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong phát huy dân chủ, công khai trong công tác vận động Nhân dân và phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Trãi yêu cầu cấp ủy cơ sở, người đứng đầu đơn vị phải tăng cường vai trò lãnh đạo trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng về thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; khắc phục tình trạng lạm dụng dân chủ trong phản ánh, khiếu nại về hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng tỉ lệ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tỉ lệ hài lòng của Nhân dân. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với những chủ trương, kế hoạch của UBND trước khi triển khai thực hiện. Cấp ủy cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức và công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương.

Nhân dịp này, Quận ủy Quận 3 tặng giấy khen và khen thưởng 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích thực hiện tốt QCDCCS năm 2019.

Toàn Nguyễn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo