Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Quận 3 gắn kết tốt công tác tôn giáo với củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/4, Đảng ủy Quân sự Quận 3 tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 36 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới” (ảnh). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3 Nguyễn Văn Trãi.

Trong 20 năm qua, Đảng ủy Quân sự Quận 3 là đã thực hiện tốt mối quan hệ, phối hợp hoạt động giữa LLVT với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -  xã hội, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn trong tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 36. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý về mặt nhà nước về tôn giáo và tự do tín ngưỡng của đồng bào trong các tôn giáo phát triển tốt đẹp, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh địa phương. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự Quận 3 cũng đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền, các lớp cập nhật, phổ biến, kiến thức quốc phòng cho hàng chục ngàn lượt người dân, trong đó có hàng trăm chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Qua đó, làm cho đồng bào trong các tôn giáo địa bàn ngày càng có nhận thức tốt hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề tôn giáo và dân tộc. Đây là cơ sở để đồng bào trong các tôn giáo địa phương phát huy tinh thần yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phát triển vững  chắc.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự Quận 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36 và Chỉ thị 527 của của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác tôn giáo và công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan như Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo quận, có kế hoạch, nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp trong từng năm và từng giai đoạn, nhằm làm cho công tác tôn giáo trong quận ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực, gắn kết với đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng Quận 3 “An toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Đỗ Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo