Thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Quận 3: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 19/2, Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn Quận 3 đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2019, công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, đã thành lập được 2 tổ chức Đảng, 2 Chi Hội thanh niên, 8 Chi đoàn thanh niên, kết nạp 8 đảng viên là công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp… Tình hình công nhân, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 3 tiếp tục được duy trì ổn định, không xảy ra những vụ việc phức tạp, phát sinh các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động, đình công, lãn công, khiếu kiện tập thể và không có trường hợp tai nạn lao động xảy ra.

Quận đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định đời sống, việc làm và thu nhập của công nhân, người lao động; cùng với doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa - tinh thần cho công nhân, người lao động, đặc biệt là tạo điều kiện, hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nơi khác đến quận làm việc, sinh sống, giúp công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp, góp phần tác động tích cực đến công nhân lao động gắn bó và chia sẻ với doanh nghiệp.

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3 Nguyễn Văn Trãi yêu cầu các cấp ủy cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể quận tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung vận động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa - tinh thần cho công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn và cán bộ công đoàn cơ sở; quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trãi đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể đối với những nơi có đông công nhân lao động; trong đó cần tập trung, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp; chú trọng quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong việc xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Dịp này, Quận ủy Quận 3 đã khen thưởng 10 tập thể thực hiện tốt công xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn Quận 3 năm 2019.

Chung Trần


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo