Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020

Quận 2: Tăng cường giám sát tại cơ sở về thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Đại biểu HĐND Quận 2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 phát biểu tại kỳ họp

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/11, HĐND Quận 2 tổ chức kỳ họp chuyên đề “Nâng cao chất lượng giám sát của đại biểu HĐND gắng với nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị theo Quyết định 1396/QĐ-UBND TP trong việc xây dựng đơn vị, phưởng văn minh đô thị”. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 2 Bùi Văn Phúc; Phó Chủ tịch HĐND Quận 2 Lê Xuân Viên và Phó Chủ tịch HĐND Quận 2 Nguyễn Nghĩa Hiệp chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu dành nhiều thời gian để thảo luận một số vấn đề như: thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn, viêc lấn chiếm lòng lề đường; việc tang, việc cưới trong cộng đồng, ứng xử trong cộng đồng dân cư...  Nhiều ý kiến cho rằng, công tác phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận đã được triển khai đến UBND 11 phường, các đơn vị thu gom rác... nhưng chưa hiệu quả. Nguyên nhân là việc tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn chưa hiệu quả. Các đơn vị thu gom rác lại chưa chuẩn bị đầy đủ phương tiện thu gom rác đã phân loại.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 2 Bùi Văn Phúc nhấn mạnh: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng dân cư; gắn liền với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng môi trường xanh - sạch – đẹp, cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội.

Để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, giúp nhân dân làm kinh tế gia đình, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, góp phần tạo nên nét đẹp cho văn minh cơ sở, đồng chí Bùi Văn Phúc đề nghị trong thời gian tới các đại biểu HĐND cần tăng cường tổ chức các cuộc giám sát tại cơ sở về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Mỗi hoạt động giám sát đều cần phải thực hiện nghiêm túc theo quy trình chặt chẽ từ công tác chuẩn bị đến tổ chức giám sát và báo cáo kết quả. 

Văn Thành

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo