Thứ Năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022

Quận 12: Kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm

Đồng chí Trần Hoàng Danh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 18/11, Quận ủy Quận 12 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm”. Hội nghị do đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy, chủ trì.

Theo báo cáo đề dẫn của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Đảng bộ Quận 12 hiện có 8.645 đảng viên với 18 đảng bộ và 16 chi bộ trực thuộc. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và ban hành nhiều văn bản để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đồng bộ hóa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tăng cường nắm tình hình qua nhiều kênh thông tin, phát hiện, tiến hành thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã chú trọng kiểm tra đối với những cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, kể cả cán bộ trong diện quy hoạch; qua đó, đã kịp thời ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 1.115 tổ chức đảng và 1.020 đảng viên; trong đó Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 102 tổ chức đảng và 158 đảng viên. Qua kiểm tra, tất cả các tổ chức đảng và đảng viên đều có thiếu sót, đã xem xét xử lý kỷ luật 23 đảng viên, phê bình 102 tổ chức đảng và 135 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Công tác kiểm tra, góp phần chủ động ngăn ngừa sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đã có sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp về phương pháp phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua các nguồn thông tin.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tuy nhiên, còn một số hạn chế như việc xác định đối tượng, nội dung kiểm tra chưa kịp thời, chưa cụ thể, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế, nên chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra chưa cao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở đều kiêm nhiệm nên nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, ngại va chạm nên việc khảo sát, nắm tình hình phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Danh yêu cầu các tổ chức đảng cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Từng tổ chức đảng cần tuân thủ quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rà soát, kịp thời xử lý các lỗ hỏng trong công tác quản lý. Đồng thời, cần xem kiểm tra để phát huy ưu điểm và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; không xem tổ chức đảng, đảng viên đang trong diện kiểm tra là đối tượng phải đấu tranh mà phải xác định rõ, thông qua kiểm tra để phân tích, thấu hiểu, chia sẻ từ đó khắc phục những mặt còn hạn chế và xây dựng tổ chức đảng ngày một hoàn thiện hơn…

Song Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo