Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Quận 12: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn)- Ngày 18/6, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 12 tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Kim Ngọc, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2024.

Về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 9 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận, cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo sự đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát.

Kết quả, Ban Thường vụ Quận ủy đã và đang thực hiện 2 cuộc kiểm tra và giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức đảng, 7 đảng viên; cấp ủy các chi bộ, đảng ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với 47 tổ chức đảng và 75 đảng viên và giám sát đối với 11 tổ chức đảng, 42 đảng viên với các nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW công tác kết nạp Đảng; quy chế dân chủ cơ sở; quy chế làm việc; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Có 523/523 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 và đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 610 đảng viên.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã trao đổi một số hạn chế của các cơ sở đảng về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thảo luận tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc của cơ sở; trao đổi một số hạn chế của các cơ sở đảng về thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU…; đề nghị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy hỗ trợ hướng dẫn cụ thể về các quy trình cho các cơ sở đảng, nhất là các chi bộ cơ sở để dễ thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên yêu cầu các cơ sở đảng của quận tiếp tục quán triệt, tuyên tuyền các văn bản, quy định của mới Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, thành phố sao cho đạt hiệu quả. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, các cấp ủy cơ sở đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra phòng ngừa tham nhũng phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn sát với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ.

Hồng Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo