Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Quận 11: Triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 28/11, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở năm 2019; quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết lãnh đạo của Quận ủy (ảnh) cho hơn 400 đại biểu. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 Ngô Văn Luận chủ trì hội nghị.

Nội dung triển khai bao gồm: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về kiểm kê, rà roát quỹ đất, nhà công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố” và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện của Ban Thường vụ Quận ủy.

Đồng thời thông qua Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Quận ủy Quận 11 hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy và quy trình chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 về tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở năm 2019 để các đại biểu tham gia góp ý trực tiếp tại hội nghị trước khi ban hành chính thức.

 

 

Đức Thiện 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo