Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Quận 11: Triển khai chủ đề năm 2022 và báo cáo chuyên đề “Di chúc của Bác Hồ - một giáo trình tiếng Việt độc đáo”

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 15/6, Quận ủy Quận 11 tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chủ đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và báo cáo chuyên đề “Di chúc của Bác Hồ - một giáo trình tiếng Việt độc đáo”. Tại điểm cầu chính Quận 11 có các đồng chí: Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11; Đào Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 11 Đỗ Thanh Bình đã triển khai kế hoạch số 79 của Quận ủy Quận 11 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận 01 và Kế hoạch của Quận ủy để xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo viên Dương Thành Truyền, nhà báo - tác giả Cuốn sách “Di chúc của Bác Hồ - một giáo trình tiếng Việt độc đáo” chia sẻ về cuốn sách. Thông qua hội nghị, báo cáo viên đã giới thiệu và làm rõ nét thêm nhiều chi tiết thú vị thuộc về phong cách ngôn ngữ và lối dụng ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh đề nghị các cấp ủy cơ sở đảng căn cứ vào Kế hoạch của Quận ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy 16 phường lãnh đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chủ đề toàn khóa, hàng năm và tình hình thực tế của địa phương, khu phố vào sinh hoạt Tổ Dân phố - Mặt trận hàng quý nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh nhấn mạnh, kết quả kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần xem là một tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm. Trong giai đoạn 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung thực hiện 2 mô hình: Một là, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Quận ủy và các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn quận; Hai là, nhân rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả của các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tình hình mới.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo