Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Quận 11: Tăng cường xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh

Đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/10, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 Ngô Văn Luận chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 11 Nguyễn Hải Vân cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhận thức của cấp ủy các cấp, đảng viên về quy định thi hành Điều lệ Đảng, các nội dung về đảng viên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị… được thực hiện nghiêm túc.

Tính đến thời điểm hiện nay, Quận 11 đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt 9/9 nhóm chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận hàng năm; đã bổ sung hai nhóm chỉ tiêu về môi trường và cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thành phố; chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2015 – 2020 triển khai thực hiện theo chuẩn mới; chương trình trọng điểm “Phát triển và chỉnh trang đô thị” giai đoạn 2015-2020 tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ. Toàn Đảng bộ kết nạp được 441 đảng viên mới, hiện có 4.632 đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 Ngô Văn Luận đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cấp mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội của từng cấp đề ra. Nhất là tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của thành phố trên tất cả các lĩnh vực; xác định rõ quan điểm, nhận thức xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và trách nhiệm của toàn Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và của từng đảng viên. Tăng cường xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đức Thiện


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo