Thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021

Quận 11 cơ bản kiểm soát dịch Covid -19

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/10, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 khoá XII nhiệm kỳ 2020-2025 báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021… Bí thư Quận ủy Quận 11 Trương Quốc Lâm chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND Quận 11 Trần Phi Long cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII. Qua đó, toàn hệ thống chính trị quận đã tập trung, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch nhằm cụ thể hóa chương trình, đề án từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII; Công tác chính trị, tư tưởng bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận 11 có nhiều điểm mới, mang tính đột phá, nhất là tận dụng được thời cơ, kể cả thách thức trong điều kiện dịch bệnh Covid -19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, giới thiệu những nội dung hay, lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng, ứng dụng sâu công nghệ thông tin phục vụ công tác; chú trọng định hướng chính trị tư tưởng và thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ, tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm, củng cố, kịp thời bổ sung các quy định về phân cấp quản lý cán bộ và hướng dẫn phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình mới.

Đã triển khai cơ bản hoàn thành đạt 75% nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy; quan tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng theo quy định. Công tác dân vận của Đảng, các hoạt động, phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức tuyên truyền phù hợp đem lại hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân các giới tham gia…

Bên cạnh đó, công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, thường xuyên vận động, nâng cao ý thức của người dân kết hợp với việc đề ra các giải pháp thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các công tác trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá tốt. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 652,55 tỷ đồng, đạt 60,92% dự toán; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 4% trở lên so với năm 2020; doanh thu thương mại, dịch vụ tăng từ 15% trở lên so với năm 2020…

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch UBND quận Trần Phi Long cho biết: 9 tháng đầu năm, toàn quận đã kết nạp 31 đảng viên mới; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng…

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm đánh giá: 9 tháng đầu năm 2021, Quận 11 cơ bản đã đạt một số chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội, trong đó, quận được TP đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả trọng tâm, trọng điểm, là một trong những quận đầu tiên của TP tiêm chủng phòng chống dịch Covid-19 và ngày 23/9, Quận 11 được thẩm định và đánh giá cơ bản kiểm soát được dịch Covid -19.

Quang cảnh hội nghị Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2021, Quận 11 chưa đạt một số chỉ tiêu như tiến độ triển khai một số dự án; công tác giải ngân của TP đạt 44%… Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn còn hạn chế đã để xảy ra 2 vụ cháy, trong đó 1 vụ cháy rất nghiêm trọng làm 8 người chết, bị thương 1 người và thiệt hại một số tài sản khác… Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 về công tác an sinh xã hội có lúc có nơi không kịp thời…

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm đề nghị cấp ủy Đảng của mỗi cơ quan đơn vị địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳn thắn nhìn nhận, phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, hạn chế bất cập hạn chế trên. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay, mô hình hiệu quả của cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở đề xuất kiến nghị những nhiệm vụ giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế để tăng tốc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, nhằm góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tiếp theo.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo