Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020

Quận 10: Tuyên dương 137 gương tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Bí thư Quận ủy Quận 10 Đặng Quốc Toàn tuyên dương các tập thể tiêu biểu.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 28/5, Quận ủy Quận 10 tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương, tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Đến dự có Bí thư Quận ủy Quận 10 Đặng Quốc Toàn.

4 năm qua thực hiện Chỉ thị 05, Quận 10 đã có nhiều mặt chuyển biến tích cực, ngày càng sâu sắc hơn trong nhận thức, hiệu quả hơn trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận. Cụ thể các cơ sở đảng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ, công chức là người ngoài Đảng, hằng năm đều phải đăng ký rèn luyện theo 5 bước và 5 nội dung. Trọng tâm rèn luyện việc tự tu dưỡng, gương mẫu gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cam kết thực hiện không vi phạm 27 nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng.

Đồng thời, các cơ sở Đảng đã có nhiều hình thức mới trong tổ chức tuyên dương các gương điển hình thực hiện tốt đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như tổ chức tại các địa điểm di tích, lịch sử, tổ chức về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với đảng viên trẻ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020, Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn đề nghị các cấp ủy các cơ sở đảng tập trung xây dựng các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 gắn với chuyên đề năm 2020; kết hợp với các đợt phát động tổng kết thi đua đầu năm và cuối năm. Xây dựng kế hoạch, đăng ký rèn luyện làm theo; tự phê bình và phê bình; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục phát động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực cho từng đối tượng, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, quan tâm các biện pháp giáo dục, nêu gương cho thế hệ trẻ. Lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế tại đơn vị để đưa vào kế hoạch thực hiện và quyết tâm giải quyết trong năm 2020. Trong đó, chú trọng việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. 

Dịp này, Quận ủy tuyên dương 137 gương tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo