Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020

Quận 10: Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 8888/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận và triển khai Kế hoạch liên tịch số 15188/KHLT-SXD-UBND giữa Sở Xây dựng TPHCM và Ủy ban nhân dân Quận 10 (ảnh).

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/5/2019, trên địa bàn quận có 31 công trình xây dựng không phép, 9 công trình xây dựng sai phép; từ ngày 1/6/2019 đến ngày 15/12/2019, có 24 công trình xây dựng không phép và 10 công trình xây dựng sai phép. Sau khi triển khai Kế hoạch 8888/KH-UBND về triển khai các giải pháp về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận, tính từ ngày 19/8/2019 đến ngày 15/12/2019, trên địa bàn quận có 5 công trình xây dựng sai phép và 16 công trình xây dựng không phép. Ủy ban nhân dân quận đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã ban hành Kế hoạch, Quyết định về việc Tổ chức đoàn giám sát và thành lập Đoàn giám sát thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân 15 phường đã tiến hành nhiều giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Về Kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng TPHCM và Ủy ban nhân dân Quận 10 trong công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận đã nêu rõ mục tiêu phấn đấu: Đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra theo đúng quy định (trừ công trình bí mật Nhà nước; công trình quốc phòng, an ninh); đảm bảo 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện và xử lý kịp thời; Ủy ban nhân dân Quận 10 đăng ký phấn đấu kéo giảm 50% số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn qua từng năm.

Thùy Linh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo