Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Quận 10: Tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển

Bí thư Quận ủy Lê Văn Minh phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/1, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Chánh Văn phòng UBND TP, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 10 Đặng Quốc Toàn. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 Lê Văn Minh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, góp ý những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2022; dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2022 và của UBKT Quận ủy năm 2022; quy chế làm việc của UBKT Quận ủy; tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022, tình hình chi ngân sách năm 2022; tình hình kết quả thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Văn Minh đề nghị Quận tiếp tục lãnh đạo công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để các hoạt động thương mại, dịch vụ của Quận phát triển; đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”; “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. 

Đồng chí Lê Văn Minh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo cơ sở pháp lý, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình; tăng cường quản lý nhà nước về môi trường; tập trung xử lý các điểm ô nhiễm môi trường còn tồn đọng; xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời, triển khai các giải pháp trong thực hiện Chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt y tế dự phòng, tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động bảo trợ xã hội.

Quận ủy tặng quà lưu niệm cho đồng chí Đặng Quốc Toàn nhận nhiệm vụ mới. Quận ủy tặng quà lưu niệm cho đồng chí Đặng Quốc Toàn nhận nhiệm vụ mới.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Văn Minh đề nghị cần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ tiêu, nội dung, kết quả bước đầu của các chương trình, đề án; thực hiện tốt công tác dự báo tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội; lãnh đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Song song đó, rà soát, kịp thời kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; sắp xếp, luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa bảo đảm chuẩn chức danh và bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự chuyển tiếp liên tục, ổn định giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, trước mắt là hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng.

Dịp này, Quận ủy tặng quà lưu niệm cho đồng chí Đặng Quốc Toàn nhận nhiệm vụ mới.

N. Dung - L. Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo