Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Quận 10: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Quận giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025

Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn phát biểu khai giảng lớp học

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 17/9, Quận uỷ Quận 10 tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Quận giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. Đến dự có Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn; PGS-TS Đinh Phương Duy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Lớp bồi dưỡng diễn ra gần 1 tháng; gồm 111 cán bộ được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025. Các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận các nội dung như: Vận dụng, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới; mô hình và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; vấn đề dân tộc và tôn giáo; chiến lược cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong điều kiện hiện nay;…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn cho biết: Mục tiêu của lớp học nhằm tiếp tục cập nhật thông tin, kiến thức mới và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ; đồng thời vận dụng kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị.

Bí thư Quận ủy Đặng Quốc Toàn yêu cầu các đồng chí học viên phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế; nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong. Đồng chí cũng mong muốn các học viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, góp phần thực hiện hiệu quả trong quản lý và công tác tại cơ quan, đơn vị.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo