Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

Quận 10: Hội nghị chuyên đề “Công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/10, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng” và sơ kết 9 tháng công tác tuyên giáo (ảnh).

Nhận thức được công tác học tập quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã hướng dẫn các cơ sở đảng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết triển khai đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học. Hầu hết các cấp ủy đảng đã có sự chuyển biến tích cực và hiệu quả khi trực tiếp triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của đảng các cấp đảm bảo phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học. Nhiều cán bộ chủ chốt quận và cơ sở xem việc học tập, quán triệt chỉ thi, nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi người.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị việc đổi mới tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết còn chậm, hình thức học tập còn đơn điệu, chưa đa dạng; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng đối phó khi làm viết bài thu hoạch, sao chép và không liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; ở một số đơn vị trường học, quần chúng ngoài Đảng là cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nghị quyết còn thấp...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp,  cách làm hay để nâng cao hiệu quả chất lượng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, cụ thể như: Bồi dưỡng, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ các cấp (vừa là cán bộ, vừa là các báo cáo viên bán chuyên trách, tuyên truyền viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị) để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung học tập; phát huy hình thức kể chuyện theo các chuyên đề; nội dung các chuyên đề nhất thiết phải có liên hệ với thực tế của cá nhân và tập thể, đề ra được các giải pháp để khắc phục các khuyết điểm, hạn chế và phương hướng thực hiện trong thời gian tới; các bài kể chuyện, thuyết trình cần được in thành tài liệu để phổ biến rộng rãi trong đơn vị; thực hiện tốt việc giao lưu giữa các điển hình và kịp thời phổ biến cho cán bộ, đảng viên học tập; tổ chức cho các điển hình tham quan các di tích truyền thống cách mạng...

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo