Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Quận 10: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân Quận 10 khóa X

(Thanhuytphcm.vn) - Trong hai ngày 9 và 10/7, Hội đồng nhân dân Quận 10 khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 12.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo: Quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh   6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; thực hiện đầu tư công tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân quận giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 đến nay; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền quận 6 tháng đầu năm 2019; công tác xét xử của Tòa án 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân quận; các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân quận về công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận; chương trình hoạt động giám sát năm 2018 và tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân quận.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tiến hành bầu đồng chí Lương Vũ Ngữ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận và bầu đồng chí Nguyễn Thế Khang, Chánh Thanh tra Quận 10 giữ nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân quận.

Kết luận tại kỳ họp, đồng chí Phan Văn Thoại, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng ban tham mưu và các cơ quan, đơn vị và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân quận cần thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm, tập trung triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, quan tâm 1 số nhiệm vụ như: đẩy mạnh quy trình cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thông công khai thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch trên các trang thông tin của quận và cơ sở; nghiên cứu xây dựng bổ sung các quy chế, quy định và các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra công vụ; xây dựng các giải pháp nhằm khuyến khích doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận, củng cố phát triển nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án C30, các dự án xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ Ngô Gia Tự, Ấn Quang, Nguyễn Kim. Trong đó trọng tâm phấn đấu hoàn thành các thủ tục để bố trí tái định cư cho nhân dân tại khu B chung cư Nguyễn Kim, chung cư Thành Thái; tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, công tác giải quyết đơn thư của công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại kéo dài.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo